تولد دوباره

 

اولشهمهشکلهمهستیم
کوچولووکچل
حتیصداهامونهمشبیهبههمدیگهاست
بااولینگریهبازیشروعمیشه
هیبزرگمیشیم
بزرگوبزرگتر
اونقدربزرگکهیادمونمیره
یهروزکوچولوبودیم
دیگههیچچیزیمونشبیهبههمنیست
حتیصداهامون
گاهیباهممیخندیم
گاهیبههم!
اینجادیگهبازیبهنیمهرسیده
:
واسهبردنبازی
روینیمهیدومنمیشهخیلیحسابکرد
گاهیبایدبرایبردنبازی
بیندونیمه
دوباره متولد شد

 


 

/ 40 نظر / 33 بازدید
نمایش نظرات قبلی
به همین سادگی

نمیدونم چرا دوستای قدیمی ( البته در فضای مجازی) دیگه اون رمق سابق رو ندارن ... دیر به دیر مطلب میذارن یا اصلا نمیذارن ... یااینکه به آدم سر نمی زنن یا به به سلام آدم جوابی نمیدن... چرا؟؟؟؟

آدمک

یه بخش از یه سناریو از یه فیلم آمریکایی در مورد حضور نظامیان آمریکا در عراق: بچه که هستیم همه چیز رو دوست داریم. همه چیز رو. بزرگ که می شیم تعداد چیزایی که دوست داریم کم می شه. یه روزی به جایی می رسیم که فقط یکی رو دوست داریم. گاهی هم هیچ چیزی رو دوست نداریم.

دکتر ایکس

سلام[گل]... با مطلب جدید با عنوان "تحصیلات تسهیل شده! آری یا خیر؟"آپ هستم. خوشحال میشم سری بزنی و در بحث شرکت کنی. می بخشید که الان کامنت نمیذارم حتما" در فرصت بعدی جبران میکنم[لبخند]

شادی

واقعا که عین واقعیت بود

بافتآ

من با موهای بلند به دنیا آمدم از اولش شکل شما نبودم. : دی